Kvalitet och kundfokus

Microzero AB är ett familjeföretag som bildades 2020 och vi har en lång och gedigen erfarenhet av livsmedelsproduktion. 

Vi säljer våra produkter till grossister, livsmedelsbutiker, servicebutiker samt internet.

Vi exporterar även till övriga länder i Europa. Vi tillverkar också kundunika produkter efter önskemål

Alla produkter som vi säljer produceras i vår egen nya fabrik i Göteborg. Ett toppmodernt laboratorium i fabriken garanterar att säkerheten och kontrollen av produkterna är i fokus i varje led.

Vi jobbar med HACCP i fabriken och planerar implementera ytterligare kvalitetscertifieringar inom kort.